Pelican services

Pokročilé služby kybernetickej bezpečnosti

O nás

Ing. David Dvořák

Ing. David Dvořák

CISA, CISM, CRISC, CDPSE
ITILv4 PM, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert
Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako partner a senior konzultant vo viacerých spoločnostiach, ktorých hlavnou činnosťou je výkon auditu KB a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra kde založil a aj ako predseda viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. vytvoril a viedol oddelenie IT poradenstva. V spoločnosti SOITRON, s.r.o. založil a bol vedúcim oddelenia poradenstva IT pre Slovensko a Českú republiku, pôsobil na Národnom bezpečnostnom úrade SR a je spoluzakladateľom spoločnosti auditori.it s.r.o. Je držiteľom ITSM certifikácie ITILv4 PM, certifikátu experta pre KB v priemyselných prostrediach ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert a mnohých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, ISA Europe a Women 4 Cyber.

Certifikáty

KontaktAdresa:

Pelican services s.r.o.
Bottova 2A
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Firemné údaje:

IČO: 35972505
DIČ: 2022119363
IČ DPH: SK2022119363
Spoločnosť zapísaná na Mestskom súde Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 38922/B dňa 5.1.2006

Bankové spojenie:

IBAN: SK04 1100 0000 0026 2280 3317
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Ostatné registrácie:

Spoločnosť je registrovaná v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, registračné číslo: 2023/05-PO-G2784

Spoločnosť je registrovaná v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 37098 s dátumom zápisu 23.06.2022