Pelican services

Pokročilé služby kybernetickej bezpečnosti

O nás

Ing. David Dvořák

Ing. David Dvořák

CISA, CISM, CRISC, CDPSE
ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako senior konzultant v spoločnosti auditori.it, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výkon auditu KB a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informatickej bezpečnosti v Česku a na Slovensku.

Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra. Zároveň tu založil a ako Predseda aj viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. rozvinul kompetenciu a viedol oddelenie IT poradenstva. Je držiteľom ITSM certifikácie ITIL v3 Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert a niektorých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, ISA Europe, itSMF Slovensko a Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

Certifikáty

KontaktAdresa:

Pelican services s.r.o.
Fialová 6B
851 07 Bratislava

Firemné údaje:

IČO: 35972505
DIČ: 2022119363
IČ DPH: SK2022119363
Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 38922/B dňa 5.1.2006

Bankové spojenie:

IBAN: SK04 1100 0000 0026 2280 3317
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Ostatné registrácie:

Spoločnosť je registrovaná v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, registračné číslo: 2023/05-PO-G2784

Spoločnosť je registrovaná v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 37098 s dátumom zápisu 24.06.2022